יולדת יקרה, מזל טוב! אנא הוסיפי פרטייך ופרטי הרך הנולד.

//

טפסים נוספים מזכירות הישוב:

הרשמה לאתרהרשמה רכבים לחופי הכינרת